FANDOM


Islam-ikonaIslamball je monoteistička ReligijaBall koja vjeruje u Abraham Bog-ikona Bog (Allah na arapskom) jedinstven bog bez oca i sina. Muhamed je posljednji prorok islama, stariji su Isus (Prorok Isa), Yahya, Zakaria, Yunus, llyasa, Ilyas, Sulaiman, Daud, Zulkifli, Harun, Musa, Syuaib, Ayub, Yusuf, Yukub , Ishak, Ismail, Luth, Ibrahim, Soleh, Hud, Nuh, Idris i Adam (mir na sve njih).

Islam-ikonaIslamball je druga vježba koja se najviše prakticira, poslije Hrišćanstvo-ikona Hrišćanstvoball,za koje se procjenjuje da će prestići do 2050. godine u Zemlja-ikonasvetu, zbog veće stope rađanja nego druge verske grupe. Ona je zauzela ranokršćanske oblasti na Bliskom istoku i Severnoj Africi, a zatim se borila protiv Hrišćanstvo-ikona Hrišćanstvoball tokom križarskih ratova za oslobođenje Hrišćanka zemalja. Njegovi sinovi su Sunniball,Shiaball i Ibadiball

Skoro 20% svijeta je Islam-ikona Musliman, ali suprotno popularnom mišljenju, 75% Islam-ikona Muslimani iz regiona Bliskog istoka, gdje Islam-ikona Islamball je počeo da cveta.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.