FANDOM


Republika Srpskaball je entitet u Bosna i Hercegovinaball​​​​​​. Uglavnom su naseljeni Srbima, ali UN-ikona UNball ne pušta ga da napusti Bosnu i pridruži se Serbiaball.

Istorija Edit

Bio je u ratu sa Republika Bosna i Hercegovinaball.

Odnos Edit

PrijateljiEdit

  • Srbija-ikona Srbijaball - Moj tata. Želim da budem kao on, izvadim kebab. Ukloniti Kebab iz prostorije! Srpska jaka!
  • Rusija-ikona Rusijaball - Mrzi NATOball i prijatelj je Serbiaballa. On je poslao vojnike da se bore za mene iako je bio slab tokom devedesetih.
  • Crna Gora-ikona Crna Goraball - Moj dobar, ali lijeni ujak.
  • Grčka-ikona Grčkaball - Uklanja i kebab. Takođe je poslala vojnike da se bore za mene tokom jugoslovenskih ratova.
  • ČetniciBall - Volonteri koji su se borili za mene u Jugoslovenskim ratovima. Takođe su veoma patriotski i žele da budu nova srpska vojska, oh da i uklanjanje kebaba!
  • Rumunija-ikona Rumunijaball - Dobar prijatelj mog oca i dobar kebab odstranjivač.

NeprijateljiEdit

  • NATOball - Zašto bombarduješ mog tatu i ujaka! I mene bombardujete.
  • Bosna-ikona Bosna i Hercegovinaball - Najgore Državaball! Uklonite kebab i Čevapi! Dajte nezavisnost! 1995 najbolji dan u mom životu. XAXAXAXA tvoja glina smrdi.
VTE
Bosna-ikona Ćevapi Bosna i Hercegovina Bosna-ikona
Kantoni u Federacija Bosne i Hercegovine-ikona Federacija Bosne i Hercegovineball Unsko-sanski kanton-ikona Unsko-sanski kantonballPosavski kanton-ikona Posavski kantonballTuzlanski kanton-ikona Tuzlanski kantonballZeničko-dobojski kanton-ikona Zeničko-dobojski kantonballBosansko-podrinjski kanton Goražde-ikona Bosansko-podrinjski kanton GoraždeballSrednjobosanski kanton-ikona Srednjobosanski kantonballHercegovačko-neretvanski kanton-ikona Hercegovačko-neretvanski kantonballHerceg-Bosna-ikona Zapadnohercegovački kantonballKanton Sarajevo-ikona Kanton Sarajevoball
Drugi Republika Srpska-ikona Republika SrpskaballBrčko Distrikt-ikona Brčko Distriktball
Istorijski entiteta 2-ikona Evropski PlemeIlirija-ikona IlirijaballSPQR-ikona SPQRballSlaveni-ikona SlaveniballBizant-ikona Bizantijsko CarstvoballBosanska Banovina-ikona Bosanska BanovinaballBosansko Kraljevstvo-ikona Bosansko KraljevstvoballOsmanlijsko-ikona Osmanlijsko CarstvoballAustro-Ugarska-ikona Austro-Ugarskaball (Austro-Ugarska Bosna i Hercegovina-ikona Bosnia and Herzegovinaball) • Panslavenske-ikona (preokrenut) Država Slovenaca, Hrvata i SrbaballKraljevina Jugoslavija-ikona Kraljevina JugoslavijaballNezavisna Država Hrvatska-ikona Nezavisna Država HrvatskaballJugoslavija-ikona Jugoslavijaball (SR Bosna i Hercegovina-ikona SR Bosna i Hercegovinaball) • Herceg-Bosna-ikona Herceg-BosnaballRepublika Bosna i Hercegovina-ikona Republika Bosna i Hercegovinaball
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.