FANDOM


Jelikož se česká PBW komunita začíná rozrůstat, je potřeba ustanovit nějaká pravidla. Na této stránce je všechna najdete.

Kreslení polandballů

První věc, které se tu budu věnovat, je kreslení polandballů.

1. Polandbally se kreslí podle ruky, nikoli podle nástoje Kruh ap.

2. Pokud není stanoveno jinak, polandbally mají vždy tvar kruhu.

3. Pokud není stanoveno jinak, polandball má vždy pouze dvě bílé oči, žádný nos, ústa, uši, končetiny, vlasy atd.

4. Výjimky: a. Izrael a vše, co pod něj patří, má tvar hyperkrychle.

      b. Kazachstán a vše, co pod něj patří má tvar cihly (jestli chcete, říkejte tomu koberec).
      c. Tringapur (tj. polandball Singapuru) a vše, co pod něj patří, má tvar trojúhelníku postaveného špičkou nahoru.
      d. Bermudy a vše, co pod ně patří, mají tvar trojúhelníku postaveného špičkou dolů.
      e. Reichtangle (německá IV. říše) má tvar obdélníku postaveného na výšku.
      f. Polandbally, z jejichž vlajky jde stěží udělat koule (např. Nepál, Ohio), si ponechávají původní tvar.
      g. Planetkám a jiným kosmickým tělesům, které mají nepravidelný tvar, tento tvar zůstává.
      h. Polsko má vlajku obrácenou vzhůru nohama (nahoře červená, dole bílá), aby se od něj odlišily Monako a Indonésie, Monako nosí sluneční brýle a Indonésie typický rýžový klobouk.
      i. Velká Británie a Hongkong nosí vždy monokl a cylindr; USA nosí vždy sluneční brýle.

5. Prosím, snažte se, aby Vaše obrázky k něčemu vypadaly.

Stránky

1. Nepište stránky netýkající se polandballového vesmíru.

2. Polandbally mohou mít: státy (i historické či zamýšlené), jejich administrativní jednotky, lidská sídla, mezinárodní federace, vesmírná tělesa, politické strany a společnosti, popř. jiné speciální postavy polandballového vesmíru. O osobních polandballech pište na svých uživatelských stránkách, nepište o fiktivních ani „budoucích“ státech.

3. V současnosti pište prioritně stránky o polandballech států.

4. Pište správnou češtinou.

5. Nevyřizujte si pomocí stránek své osobní účty.

6. Nepište do stránek nesmysly.

Chování

1. Chovejte se slušně.

2. Nenahrazujte cizí obrázky v infoboxech svými jen proto, že jsou podle Vás lepší.

3. Buďte tolerantní vůči ostatním.

4. Nebuďte rasističtí.

5. Nespamujte.

6. Nepoužívejte wiki k sebeglorifikaci, propagaci či propagandě.

7. Pokud si o někom (včetně sebe) myslíte, že si zaslouží být povýšen, kontaktujte správce, kteří rozhodnou. Pokud řeknou ne, dále s tímto neotravujte.

Chat

1. I na chatu platí výše zmíněná pravidla.

2. Neposílejte na chat odkazy na pornografii či jiné nechutnosti.

3. Neposílejte ani odkazy na jiné stránky, které mohou způsobit nepříjemnosti.

4. Nezveřejňujte cizí osobní data.

5. Nepřehánějte používání kurzívou psaného, tučného, přeškrtnutého, zvětšeného, jinak psaného či různobarevného textu.

6. Nepište žádné nenávistné projevy.


Kdo tato pravidla poruší, bude po zásluze potrestán.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.