FANDOM


Austrijaball je država koja se nalazi u Srednjoj Europi. 

Dr. OssteRIECH Edit

Austrijaball
 U stripovima poznata kao Dr.Osstereich.U ulozi doktora koji većinu problema povezuje sa ocem i penisom.