FANDOM


Azərbaycanball je countryball u Južnom Kavkazu, a to je turska igra. Lovəs Kəbab. Samo je igrao Arməniaball i djelomično Russiaball za podršku u obliku (iako səəms to bə finə s kupnjom ruskih wəapons). Ima puno ulja. Je li zemlja bogata u Kavkazu, iako je pada nafte pricerije, currəntly u ekonomskim previranjima. Ne želiš u bilo kojem sindikatu. Bəing nəutral je bəst choicə!