FANDOM


Izraelcube je drzava koja se granici sa Egipatball,Jordanball,Palestinaball,Sirijaball i Libanball.

Kako nacrtati

__________________________________________________________________

  1. Nacrtaj Kvadrat(Kao Ovako:
    Cube

2.Nacrtaj Plave trake i Davidovu zvijezdu u plavom u sredini

3.Oci i gotovo

Israelcube
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.