FANDOM


Jugoslavijaball, službeno Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, je povijesna država u jugoistočnoj Europi.

GalerijaEdit

Bezimena

Citati Edit

  • "Smrt fašizmu, sloboda narodu!"
  • "Živ(j)ela Jugoslavija"
  • "Bratstvo i jedinstvo!"
  • "Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo."