FANDOM


Slovenijaball je podalpska, a vrlo malim dijelom i sredozemna i panonska država na jugu Srednje Europe, koja na zapadu graniči s Italijomball, na sjeveru s Austrijomball, na sjeveroistoku s Mađarskomball, na jugoistoku s Hrvatskomball, a na jugozapadu ima izlaz na jadransko more.

Slovenijaball je članica Ujedinjenih naroda, a od 2004. godine i Europske Unije i saveza NATOball.

Povijest Edit

Slavenball je jednog dana u 6. stoljeću, došao tamo gdje je današnja Slovenija. U 7. stoljeću je nastala Karantanijaball, prva država Slovenaca i jedna od prvih slavenskih država. U 14. stoljeću veći dio današnje Slovenije pada pod vlast Habsburgovaca, koji kasnije postaju Austro-Ugarskaball. Kad se 1918. godine raspala Austro-Ugarskaball, a Italijaball zauzela pokrajine Primorjeball i Istruball, kao i dijelove Dalmacije, osnovana je Država SHSball koja se brzo ujedinila sa Kraljevinom Srbijom u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenacaball i ta se 1929. preimenovala u Kraljevinu Jugoslaviju. Kraljevina Jugoslavijaball se raspala u 2. svjetskom ratu, a Slovenijaball je potom postala dio socijalističke Jugoslavije, službeno proglašene 29. studenog 1943. Današnja Slovenijaball je na temelju plebiscita proglasila neovisnost od SFRJ 25. lipnja 1991.

Citati Edit

  • "Trst je naš"
  • "Smrt fašizmu, svoboda narodu!"
  • "Na juriš!"
  • "Ni bodečih žic za slovenske brigade!"

Galerija Edit