FANDOM


Iran-icon Իրանի իսլամական Հանրապետությունգնդակ, որը լայնորեն հայտնի է որպես Իրանը գնդակը countryball Մերձավոր Արեւելքում: Նա որդին է Պարսից գնդակը.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.