Norgeball, offisielt er Kingdom of Norgeball et countryball i Nord-Europa. Hans leire grenser Sverige mot øst, og strekker seg også opp til Nord-Finland og nordvest for Russland. Landet er delt inn i 18 fylker med hovedstaden Osloball som en av dem, og gir ham et samlet areal på 385.252 kvadratkilometer, noe som gjør ham til det sjette største landet i Europa og 67. største i verden. Fra 2016 har han en befolkning på 5,233 millioner innbyggere.

Å være geografisk i Nordeuropa med svært vestlig visninger betyr at han kan til NATOball og EFTAball. Han nekter imidlertid å akseptere invitasjoner fra EUball på grunn av å være veldig gjerrig med oljen sin.

Norgeball er en av de rikeste og lykkeligste ballene i verden på grunn av olje og eksport. Hans borgere nyter menneskerettigheter og lav kriminalitet, og hans regjering er rangert som en av de minst korrupte i verden. Mens han bekymrer seg for sin kampspill mot Russiaball, har han NATO-ball for å beskytte ham. Hans bursdag er 7. juni.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.