BRICS-icon.pngBRICSbricksBRICS-icon.png
BRICS-icon.pngBRIC(k)SBRICS-icon.png

BRICS-icon.pngBRICS (unia)BRICS-icon.png

Bricsbrick2.png
Informacje Ogólne
Rzeczywistość BRIC
rząd Organizacja
osobowość Tępy
Płeć Męska
Język Portugal-icon.png Portugalski, Russia-icon.png rosyjski, Kazakhstan-icon.png kazachski , India-icon.png hinduski, China-icon.png chiński, UK-icon.png angielski.
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele Indonesia-icon.png Indonesiaball

Turkey-icon.png Turkeyball

Philippines-icon.png Philippinesball

Serbia-icon.png Serbiaball

Kazakhstan-icon.png Możliwy członek

Iran-icon.png Iranball

USA-icon.png USAball (Brazilball, Indiaball, South Africaball)

Wrogowie USA-icon.png USAball (Russiaball, Chinaball)

EU-icon.png EUball

NATO-icon.png NATOball

African Union-icon.png African Unionball

Arab League-icon.png Arab Leagueball

Lubi Rozwój, turystyka.
Nie lubi Dolary amerykańskie, amerykańska ekonomia, głównie wszystko związane z USA.
Dodatkowe Informacje
Czy może w kosmos? Wszyscy członkowie mogą... WIĘC TAK!
Notatki
NAJLEPSZA UNIA!!!!

BRICSbricks/BRIC(k)S - unia stworzona przez Brazylię, Rosję, Chiny, Kazachstan oraz Indie. W 2010 roku doszło do nich RPA. Indonezja i Turcja chcą do nich dołączyć.

Historia

Określenie BRIC zostało po raz pierwszy użyte przez Jima O'Neill w publikacji "Building Better Economic BRICs" opublikowanej w listopadzie 2001, a następnie rozpowszechnione w 2003, dzięki ogłoszonej przez Goldman Sachs prognozie, z której wynikało, że do połowy XXI wieku kraje te będą potęgami światowymi.

Po raz pierwszy jako BRIC państwa te spotkały się na szczeblu ministerstw spraw zagranicznych podczas Zgromadzenia ONZballa w New Yorkballu w 2006. Rok później miało miejsce kolejne spotkanie, również z okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZballa.

13 kwietnia 2011 do BRIC dołączył South Africaball.

Dlaczego to cegły?

Jego nazwa jest bardzo podobna do słowa "bricks" czyli cegły.

Galeria

UN-icon.png Organizationballe UN-icon.png
Międzynarodowe League of Nations-icon.png League of Nationsball (1920-1946) • Comecon-icon.png Comeconball (1949-1991) • UN-icon.png UNball (UNICEF-icon.png UNICEFball) • UNESCO-icon.png UNESCOballWWF-icon.png WWFballIMF-icon.png IMFballUN-icon.png IAEAballOECD-icon.png OECDballOPEC-icon.png OPECballBRICS-icon.png BRICSbricks
Regionalne African Union-icon.png African UnionballArab League-icon.png Arab LeagueballArab Maghreb Union-icon.png Arab Maghreb UnionballASEAN-icon.png ASEANballBaltic Assembly-icon.png Baltic AssemblyballCIS-icon.png CISballEU-icon.png EUballEurasian Union-icon.png Eurasian UnionballOAS-icon.png OASballOIC-icon.png OICballUNASUR-icon.png UNASURballUnion for the Mediterranean-icon.png Union for the MediterraneanballSEATO-icon.png SEATOball (1955-1977) • CEFTA-icon.png CEFTAballEFTA-icon.png EFTAballWEU-icon.png WEUball (1954-2011) • Visegrád Group-icon.png Visegrád GroupballOSCE-icon.png OSCEball
Militaria! NATO-icon.png NATOballWarsaw Pact-icon.png Warsaw Pactball (1955-1991) • SEATO-icon.png SEATOball (1955-1977) • CSTO-icon.png CSTOballWEU-icon.png WEUball (1954-2011)
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.