FANDOM


BRICS-iconBRICSbricksBRICS-icon
BRICS-iconBRIC(k)SBRICS-icon

BRICS-iconBRICS (unia)BRICS-icon

Bricsbrick2
Informacje Ogólne
Rzeczywistość BRIC
rząd Organizacja
osobowość Tępy
Płeć Męska
Język Portugal-icon Portugalski, Russia-icon rosyjski, Kazakhstan-icon kazachski , India-icon hinduski, China-icon chiński, UK-icon angielski.
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele Indonesia-icon Indonesiaball

Turkey-icon Turkeyball

Philippines-icon Philippinesball

Serbia-icon Serbiaball

Kazakhstan-icon Możliwy członek

Iran-icon Iranball

USA-icon USAball (Brazilball, Indiaball, South Africaball)

Wrogowie USA-icon USAball (Russiaball, Chinaball)

EU-icon EUball

NATO-icon NATOball

African Union-icon African Unionball

Arab League-icon Arab Leagueball

Lubi Rozwój, turystyka.
Nie lubi Dolary amerykańskie, amerykańska ekonomia, głównie wszystko związane z USA.
Dodatkowe Informacje
Czy może w kosmos? Wszyscy członkowie mogą... WIĘC TAK!
Notatki
NAJLEPSZA UNIA!!!!
BRICSbricks/BRIC(k)S - unia stworzona przez Brazylię, Rosję, Chiny, Kazachstan oraz Indie. W 2010 roku doszło do nich RPA. Indonezja i Turcja chcą do nich dołączyć.

Historia

Określenie BRIC zostało po raz pierwszy użyte przez Jima O'Neill w publikacji "Building Better Economic BRICs" opublikowanej w listopadzie 2001, a następnie rozpowszechnione w 2003, dzięki ogłoszonej przez Goldman Sachs prognozie, z której wynikało, że do połowy XXI wieku kraje te będą potęgami światowymi.

Po raz pierwszy jako BRIC państwa te spotkały się na szczeblu ministerstw spraw zagranicznych podczas Zgromadzenia ONZballa w New Yorkballu w 2006. Rok później miało miejsce kolejne spotkanie, również z okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZballa.

13 kwietnia 2011 do BRIC dołączył South Africaball.

Dlaczego to cegły?

Jego nazwa jest bardzo podobna do słowa "bricks" czyli cegły.

Galeria

UN-icon Organizationballe UN-icon
Międzynarodowe League of Nations-icon League of Nationsball (1920-1946) • Comecon-icon Comeconball (1949-1991) • UN-icon UNball (UNICEF-icon UNICEFball) • UNESCO-icon UNESCOballWWF-icon WWFballIMF-icon IMFballUN-icon IAEAballOECD-icon OECDballOPEC-icon OPECballBRICS-icon BRICSbricks
Regionalne African Union-icon African UnionballArab League-icon Arab LeagueballArab Maghreb Union-icon Arab Maghreb UnionballASEAN-icon ASEANballBaltic Assembly-icon Baltic AssemblyballCIS-icon CISballEU-icon EUballEurasian Union-icon Eurasian UnionballOAS-icon OASballOIC-icon OICballUNASUR-icon UNASURballUnion for the Mediterranean-icon Union for the MediterraneanballSEATO-icon SEATOball (1955-1977) • CEFTA-icon CEFTAballEFTA-icon EFTAballWEU-icon WEUball (1954-2011) • Visegrád Group-icon Visegrád GroupballOSCE-icon OSCEball
Militaria! NATO-icon NATOballWarsaw Pact-icon Warsaw Pactball (1955-1991) • SEATO-icon SEATOball (1955-1977) • CSTO-icon CSTOballWEU-icon WEUball (1954-2011)
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.