Creativityball
The Creativity Movement
Szablon:SideBarWidth
Informacje Ogólne
Rzeczywistość The Creativity Movement
rząd Pontifex Maximus / Hierarchiczny
osobowość Miły, troskliwy, entuzjastyczny (Balle europejskie i pochodzące od nich). Niemiły, wrogi, agresywny (Balle ras innych niż Biała, religie teistyczne)
Płeć Mężczyzna
Język Wszystkie języki europejskie, domyślnie angielski lub łacina
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele Paganball
Wrogowie Israelball, UEball, Imigrantsball, Christianityball
Lubi Cywilizacja Europejska, Starożytny Rzym, europejskie Countryball'e i pochodzące od nich (jak USA)
Nie lubi Multikulturalizm, nie-białe Countryball'e.
Notatki
Aut Vincere Aut Mori!

Creativityball to nieteistyczne, etnocentryczne ugrupowanie religijne założone w 1973 r. przez amerykańskiego filozofa i konstruktora Bena Klassena. Ruch ten poświęcony jest przetrwaniu, ekspansji i postępowi wyłącznie białej rasy. Głosząc ideę globalnego rasowego separatyzmu, opowiada się przeciwko multikulturalizmowi na wszystkich terenach zamieszkałych przez ludzi pochodzenia europejskiego, syjonizmowi, komunizmowi, egalitaryzmowi i szowinizmowi. Kwestionuje i potępia afrocentryczną teorię o pochodzeniu ludzi współczesnych (homo sapiens sapiens) i wierzenia we wszelkie zjawiska i istoty nadprzyrodzone. Odwołując się do wywodzącej się z tradycji Cesarstwa Rzymskiego zasady przywództwa, stawia się w opozycji do demokratycznej formy rządów.


Galeria

God-icon.png Religie w Polandballu Satan-icon.png
Christian-icon.png Chrześcijanie Nicene-icon.png Early (Nicene-icon.png NiceneballChalcedonism-icon.png ChalcedonismballValentinianism-icon.png ValentinianismballDonatism-icon.png DonatismballPelagianism-icon.png PelagianismballEbionites-icon.png EbionitesballAryanism-icon.png Aryanismball) • Catholic-icon.png Catholicball (Latin Church-icon.png Latin ChurchballEastern Catholicism-icon.png Eastern CatholicismballCatharism-icon.png CatharismballFraticelli-icon.png FraticelliballWaldensian-icon.png WaldensianballLollardy-icon.png Lollardyball) • Monophysitism-icon.png MonophysitismballProtestant-icon.png Protestantball (Adventism-icon.png AdventismballAnglican-icon.png Anglicanball (Church of Englandball) • Baptists-icon.png BaptistsballCalvinism-icon.png CalvinismballEvangelicalism-icon.png EvangelicalismballLutheran-icon.png LutheranballMethodism-icon.png MethodismballZwinglianism-icon.png ZwinglianismballPositive Christianity-icon.png Positive Christianityball) • Restorationism-icon.png Restorationismball (Jehovah-icon.png JehovahballMormon-icon.png Mormonball) • Orthodoxy-icon.png Orthodoxyball (Messalianism-icon.png MessalianismballBogomilism-icon.png BogomilismballIconoclasm-icon.png Iconoclasmball) • Coptic-icon.png CopticballNestorianism-icon.png NestorianismballSpiritism-icon.png Spiritismball
Islam-icon.png Muzułmanie Sunni-icon.png Sunniball (Salafism-icon.png Salafismball) • Shia-icon.png Shiaball (Alevism-icon.png Alevismball) • Ibadi-icon.png Ibadiball
Israel-icon.png Żydowskie Ashkenazi-icon.png AshkenazicubeSephardism-icon.png SephardismcubeMizrahism-icon.png Mizrahismcube
God-icon.png Inni monoteiści Druze-icon.png DruzeballYazdânism-icon.png YazdânismballBahá'í-icon.png Bahá'íballRastafari-icon.png RastafariballDeism-icon.png Deismball
Meditation-icon.png Dharmonia Buddhism-icon.png Buddhismball (Korean Buddhism-icon.png KoreanMahayana-icon.png MahayanaballTheravada-icon.png TheravadaballVajrayana-icon.png Vajrayanaball) • Hinduism-icon.png HinduismballSikhism-icon.png SikhismballJainism-icon.png JainismballZunism-icon.png ZunismballManipur-icon.png Sanamahismball
1-icon.png Wschodnie Confucianism-icon.png ConfucianismballShintoism-icon.png ShintoismballDaoism-icon.png DaoismballCheondoism-icon.png CheondoismballTibetan Bon-icon.png Tibetan BonballMuism-icon.png MuismballCaodaism-icon.png Caodaismball
Pagan-icon.png Pogańskie Animism-icon.png Animismball (Dreamtime-icon.png Dreamtimeball) • Shamanism-icon.png ShamanismballWicca-icon.png Wiccaball
Hellenism-icon.png Helleńskie Hellenism-icon.png Hellenismball Hellenism-icon (Roman).pngZamolxism-icon.png ZamolxismballNabateanism-icon.png NabateanismballHypsistarians-icon.png Hypsistariansball
Zoroastrianism-icon.png Mazdaki Zoroastrianism-icon.png ZoroastrianismballManichaeanism-icon.png ManichaeanismballMandaeism-icon.png Mandaeismball
3-icon.png Amerykańskie Totemism-icon.png TotemismballMesoamerican Paganism-icon.png MesoamericanballSouth American Paganism-icon.png South AmericanballNahuatl Paganism-icon.png NahuatlballInti Paganism-icon.png Intiball
2-icon.png Stare europejskie Drudism-icon.png DruidismballRomuva-icon.png RomuvaballSlavic Paganism-icon.png SlavicballSuomenusko-icon.png SuomenuskoballNorse-icon.png NorseballGermanic Paganism-icon.png GermanicballGeorgian Paganism-icon.png Georgianball
Horde-icon.png Stepowe Tengri-icon.png TengriballScythia-icon.png Scythianball
8-icon.png Afrykańskie Kemetism-icon.png KemetismballAtenism-icon.png AtenismballFetishism-icon.png Fetishismball (Umbanda-icon.png UmbandaballCandomblé-icon.png CandombléballVoodoo-icon.png VoodooballSantería-icon.png Santeríaball) • South Arabian Paganism-icon.png South ArabianballBerber Animism-icon.png Berberball
Middle-east-4ball-icon.png Semickie Ashurism-icon.png AshurismballCanaanite-icon.png CanaaniteballMesopotamian Paganism-icon.png MesopotamianballPhoenician Paganism-icon.png Phoenicianball
Atheism-icon.png Inne, bez Stwórcy Atheism-icon.png AtheismballAgnosticism-icon.png AgnosticismballSecularism-icon.png SecularismballUnitarian Universalist-icon.png Unitarian Universalistball
Satan-icon.png Złe i dziwne Satan-icon.png SatanballLaVeyan Satanism-icon.png LaVey SatanismballSatanism-icon.png Satanismball • • Flat-icon.png Flat EarthdiscIlluminati-icon.pngTrilluminatiFreemasons-icon.pngFreemasonsballJsm-icon.png JSM Lehjaball
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.