FANDOM


Prussiansball-to ball reprezentujący plemię prusów.

Prussiansball
Pruthenia
Informacje Ogólne
Rzeczywistość Plemię Prusów
rząd Tribe-icon Wiec
osobowość religijny
Stolica Truso
Płeć mężczyzna
Religia Slavic Paganismball
Język pruski dialekt
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele inni prusowie
Wrogowie Teutonic Orderball

Poland-icon Kingdom of Polandball

Livonian Orderball

Lubi Najeżdżać,Bałtów,Jego religie
Nie lubi Św.Wojciecha(zabił go),chrześcijaństwa
Dodatkowe Informacje
Czy może w kosmos? nie

Historia

W XIII wieku nasiliła się akcja misyjna w Prusach, zapoczątkowana bullą papieża Innocentego III z dnia 26 października 1206 roku, w której polskie duchowieństwo zostało wezwane do poparcia działań misyjnych opata łeknieńskiego Godfryda. Z bulli tej wynika, że początek misji cystersów datować należy na początek XIII wieku. Około 1210 na czele misji stanął mnich z Oliwy, Chrystian, a cała misja chrystianizacji Prusów nabrała rangi krucjaty. W 1215/1216 Chrystian został biskupem pruskim, zyskał od papieża prawo rzucania klątwy na krzyżowców, którzy wkroczyliby na ziemie nawróconych Prusów. Dzięki takiemu wsparciu w latach 20. XIII wieku liczne wyprawy podjęli Leszek Biały, Henryk Brodaty i Świętopełk pomorski. Wyprawy te pociągnęły za sobą w odwecie najazdy pruskie – w roku 1222 najazd dotarł do Płocka, a w roku 1226 w wyniku najazdu zniszczony został klasztor w Oliwie. Skutki tych najazdów nie były jednak porównywalne z rozmiarami zniszczeń po późniejszych najazdach Krzyżaków na ziemie pruskie, ale posłużyły za pretekst do stosowania przez nich drastycznych metod.

Galeria

Pruthenia
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.