FANDOM


Zasady na Wiki

 • Edytując artykuły należy zachować zasady interpunkcji, ortografii i pisowni.
 • Podczas pisania komentarza nie można atakować innych użytkowników w sposób bezpośredni.
 • Zakaz wandalizmów pod groźbą blokady (okres blokady: od jednego miesiąca do całkowitej blokady).
 • W przypadku ciężkich wandalizmów - całkowita blokada + dążenie do zablokowania użytkownika na całym Fandomie.
 • Podczas tworzenia/edytowania artykułu należy dodawać Infobox Countryball 3.0, tylko ta wersja Infoboxa Contryballi jest poprawna.
 • Zakazuje się tworzenia artykułów na podstawie tekstu z angielskiej wiki przetłumaczonego bezpośrednio w translatorze.
 • Korzystanie z Szablonu:Wikipedia oraz z treści Wikipedii może grozić blokadą.
 • Panuje tu wolność słowa, jednak wyraźna mowa nienawiści to dążenie do blokady na bliżej nieokreślony okres.
 • Wszelkie konflikty między użytkownikami należy zgłosić do administratora.
 • Żadne poglądy nie będą powodem do otrzymania blokady, nieumiejętne wyrażanie ich (np. poprzez mowę nienawiści) może być już powodem do otrzymania blokady.
 • Decydujący głos w każdym konflikcie należy do administratora.
 • Zakaz wprowadzania do artykułów dotyczących partii lub organizacji informacji propagandowych lub zawierających mowę nienawiści, artykuły te muszą zawierać obiektywne informacje.
 • Nadmierne wprowadzanie nacjonalistycznych i szowinistycznych poglądów w artykuły oraz ogólne wprowadzanie poglądów w artykuły będzie uznawane za wandalizm.
 • Administratorzy mają prawo wykraczania poza punkty regulaminu w szczególnych przypadkach.
 • Dbanie o rozwój Fandomu odbywa się w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny.
 • Administratorzy jako najwyższy cel uznają rozwój i dobro Fandomu.
 • Uznanie istnienia jakiegoś państwa zależy od decyzji administracji.
 • Zakaz jest reklamowania swojej wiki,kanału i własnej strony
 • Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z zasad przestrzegania go.
 • Zakazuje się odpisywania na powitalną wiadomość bez konkretnego powodu.
 • Tworzenie odrębnych Fandomów, których materiał powinien zawierać się na tym Fandomie, będzie karane blokadą z możliwością odwołania. Wyjątek stanowią Fandomy uwzględnione w współpracy i na których powstanie wyraziła zgodę administracja.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.