FANDOM


Socialist Republic of Bosnia and Herzegovinaball – ball reprezentujący Socjalistyczną Republikę Bośni i Hercegowiny, czyli części Yugoslaviaballa


Bosnia-icon Bośnia i Hercegowina Bosnia-icon
Kantony Federation of Bosnia and Herzegovina-icon Federacji Bośni i Hercegowiny Una-Sana Canton-icon Una-Sana CantonballPosavina Canton-icon Posavina CantonballTuzla Canton-icon Tuzla CantonballZenica-Doboj Canton-icon Zenica-Doboj CantonballBosnian-Podrinje Canton Gorazhde-icon Bosnian-Podrinje Canton GoraždeballCentral Bosnia Canton-icon Central Bosnia CantonballHerzegovina-Neretva Canton-icon Herzegovina-Neretva CantonballHerzeg-Bosnia-icon West Herzegovina CantonballSarajevo Canton-icon Sarajevo CantonballHerzeg-Bosnia-icon Canton 10ball
Inni Srpska Republic-icon Srpska RepublicballBrchko District-icon Brčko Districtball
Historia 2-icon Migranci ze WschoduIllyria-icon IllyriaballSPQR-icon SPQRballSlavs-icon SlavsballByzantine-icon ByzantineballBanate of Bosnia-icon Banate of BosniaballKingdom of Bosnia-icon Kingdom of BosniaballOttoman-icon OttomanballAustria-Hungary-icon Austria-Hungaryball (Austro-Hungarian Bosnia and Herzegovina-icon Bosnia and Herzegovinaball) • Panslavic-icon (reversed) State of Serbs, Croats and SlovenesballKingdom of Yugoslavia-icon Kingdom of YugoslaviaballIndependent State of Croatia-icon Independent State of CroatiaballYugoslavia-icon Yugoslaviaball (SR Bosnia and Herzegovina-icon Socialist Republic of Bosnia and Herzegovinaball) • Herzeg-Bosnia-icon Herzeg-BosniaballRepublic of Bosnia and Herzegovina-icon Republic of Bosnia and Herzegovinaball
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.