FANDOM


Układ Warszawski
Warsaw Pact
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!
Informacje Ogólne
Rzeczywistość Układ Warszawski
osobowość Agresywny dla kapitalistów, miły i przyjazny dla komunistów
Płeć Mężczyzna
Język Rosyjski (roboczy), lokalnie także polski, niemiecki, rumuński, bułgarski, czeski
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele China-icon Chinaball

North Korea-icon North Koreaball

Mongolia-icon Mongoliaball

France-icon Franceball (rzadko)

UN-icon UNball (nie lubi, ale należy)

Plik:USSR-icon.png USSRball

Wrogowie USA-icon USAball

NATO-icon NATOball

Canada-icon Canadaball

Murica-icon CIAball

Lubi Kosmos, komunizm, Matkę Rosję, Lenina!
Nie lubi kapitalistów, USA, NATO
Dodatkowe Informacje
Czy może w kosmos? Tak
Notatki
Związek Przyjaźni i Socjalizmu
Warsaw Pactball - organizationball, wróg NATOballa w latach 1955 do 1991.

Historia

Wikipedia
Drobna pomoc Wikipedii

Ta strona zawiera treści z Wikipedii będące na licencji Creative Commons.

Zobacz oryginalny artykuł i autorów.
Układ podpisano 14 maja 1955 roku w Warszawie. Układ wszedł w życie z dniem 4 czerwca 1955 roku, gdy dokumenty ratyfikacyjne zostały złożone Rządowi PRL - będącemu zgodnie z art. 10 depozytariuszem - przez ostatnią z układających się stron – Ludową Republikę Albanii. Sejm PRL ratyfikował układ uchwałą z dnia 19 maja 1955 roku. Art. 7 zabraniał udziału w jakichkolwiek koalicjach lub sojuszach i zawierania porozumień, których cele pozostają w sprzeczności z celami Układu. Układ był otwarty dla wszystkich miłujących pokój państw, bez względu na ich ustrój (art. 9). Art. 11 Układu deklarował jego rozwiązanie w przypadku utworzenia w Europie systemu bezpieczeństwa zbiorowego i zawarcia w tym celu Ogólnoeuropejskiego Układu o bezpieczeństwie zbiorowym, do czego wytrwale dążyć będą Układające się Strony. Układ miał funkcjonować przez 30 lat. 26 kwietnia 1985 roku jego ważność przedłużono o następne 20 lat (w tej samej sali w Pałacu Namiestnikowym, gdzie potem prowadzono obrady okrągłego stołu). Istniał do 1 lipca 1991 roku.

Galeria

UN-icon Organizationballe UN-icon
Międzynarodowe League of Nations-icon League of Nationsball (1920-1946) • Comecon-icon Comeconball (1949-1991) • UN-icon UNball (UNICEF-icon UNICEFball) • UNESCO-icon UNESCOballWWF-icon WWFballIMF-icon IMFballUN-icon IAEAballOECD-icon OECDballOPEC-icon OPECballBRICS-icon BRICSbricks
Regionalne African Union-icon African UnionballArab League-icon Arab LeagueballArab Maghreb Union-icon Arab Maghreb UnionballASEAN-icon ASEANballBaltic Assembly-icon Baltic AssemblyballCIS-icon CISballEU-icon EUballEurasian Union-icon Eurasian UnionballOAS-icon OASballOIC-icon OICballUNASUR-icon UNASURballUnion for the Mediterranean-icon Union for the MediterraneanballSEATO-icon SEATOball (1955-1977) • CEFTA-icon CEFTAballEFTA-icon EFTAballWEU-icon WEUball (1954-2011) • Visegrád Group-icon Visegrád GroupballOSCE-icon OSCEball
Militaria! NATO-icon NATOballWarsaw Pact-icon Warsaw Pactball (1955-1991) • SEATO-icon SEATOball (1955-1977) • CSTO-icon CSTOballWEU-icon WEUball (1954-2011)
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.