Albanijaball je država koja se nalazi na Balkanskom poluostrvu/poluotoku u Evropi. Albanijaball može u NATOball, ali ne u EUball. Njegova valuta je albanski lek, što je albanski nadimak za Aleksandra Velikog, zato što je bio polu-ilirijanac, a Albanijaball veruje da je naslednik Ilirije. Kategorija:Evropa/Europa Kategorija:Balkan Kategorija:Islam Kategorija:Musliman Kategorija:Albanijaball Kategorija:Republika

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.