FANDOM


Hrvatska je država koja se nalazi na Balkanu, graniči se sa Slovenijom na severozapadu, Mađarskom na severoistoku, Crnom Gorom na jugu, Srbijom na istoku i Bosnom na jugu i istoku.

Sastoji se od 4 regijona:

  • Istra
  • Slavonija
  • Dalmacija
  • Hrvatska (regijon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.