FANDOM


Táto stránka je nekompletným zoznamom slovníka a terminológie Polandball univerza a komiksov.

Značky používané na slovenskej Polandball wiki Edit

[EN] - pokiaľ uvidíte uvedenú skratku pred popiskom obrázku, znamená to že komiks na obrázku je v angličtine.

ReichTime Anschluss 🔊 (slovensky: anšlus)Edit

Hlavný článok: Anschluss
DU0aWf9-1-1

[EN] Anschluss bol zastavený.

Originálne používaný nacistami, anschluss sa používal na označenie pričlenenia Rakúskoball ku Nacistickému Nemeckoball, teraz je anschluss používaný Nemeckoball and Reichtangle pri zaberaní hliny ostatných štátov. Fráza je občas nasledovaná slovom zeit.

Existujú aj formy anschlussu pre ostatné štáty - napríklad Brazílske Impériumball používa "ãoxluss".

DickRhino-icon Börk 🔊Edit

Börk je slovo bez významu pochádzajúce z Muppets Show Swedish Chef1. Nemá význam pretože bolo vymyslené čisto z toho dôvodu aby znelo "švédsky".

When it was integrated into the meme, this word has been used to define an exclamation made by a country, each of the latter having its own version, listed here below.

Niekoľko komiksov bolo vytvorených o Švédsku používajúc börk na premenu ostatných štátov na zombíkov, zapríčiňujúc tým Börkokalypsu.

KNIHA BÖRK(U)Edit

NAPÍSALO ŠVÉDSKOBALL

HISTORICAL BÖRKSEdit

CAVEBÖRKS AND CUEBÖRKSEdit