Polandball Wiki
Polandball Wiki

The Landgraviate of Leuchtenbergball was a HRE-icon.png Holy Roman Imperial landgraviate.