FANDOM

A FANDOM user
  Loading editor
 • bring in more lebanese

    Loading editor
 • makhno

    Loading editor
 • O
    Loading editor
 • I've tried my best i hope i did a good job

  https://www.planetminecraft.com/skin/epebah/

    Loading editor
 • Nice to see another Armenian strolling around the wiki.
  Armeniaball

  Frick you Azerbaijan!

    Loading editor
 • gay

    Loading editor
 • Just ask me.

  I am a Turk and most of the Turks like me can use thəir "tərriblə əlifba" back to them like shooting them with their own gun.

  Insults I have: "Bax Azərbaycan'dan gəlib seni siqərem" "Azeri: Azərbaycan'dan salamlar Armenian: Երշիկեղեն Հայաստանից" (Original joke was "Türkiye'den sucuklar" meaning "Sausages from Turkey" as of "Salam" sounds more like salami rather than a "Hi")

  And the biggest one: sənin ananı babanı gəlmişini gəçmişini büğününü yarınını ğələcəğini qarını döstünü əşini əx aşqlarını varşa uşaqlarını yöqsa büyüqbaba və annələrini, dayını halanı təyzəni amcanı əniştəni qayınçonu baldızını, hər türlü aqrabanı qöylünü yaqınını üzağını, fiqirlərini, davranışlarını, qaraqtərini, rühunü, qişiliğini, sıfatını, zamirini, yüqləmini, yaptıqlarını, yapacaqlarını, əyləmlərini, böbrəğini, dalağını götünü, amını, yurdunu, aqciğərini, bağırsaqlarını, ayaqparmaqlarını, qulağını, burnünü, ağzını yüzünü dişlərini acı acı siqəyim. ananın amını siqərim öröspü çocuğu taqün torünü itin sıçtığı. sənin anana da qız qardəşinə də ablana da təyzənə də halana da sülaləndəqi bütün dişilərə də yarraqımı tattırırım, siqtiqtən sonra da amlarını bıçaqla qəsip qöpəqlərə yədiririm. öröspü çöçüğü. ananı öylə siqərim baçını öylə şəqtiririm qi siqiq ananın öröşpü anası ah qəşqə ləx stəələ bana da qaysaydı dər. ananın amına çam diqərim öröşpü çocuğu. anan spərmimlə abdəst alır sülaləsini dəvələrə siqtirdiğimin çöçüğü. döğmamış bəbəğinin götü mənim qobram ilə tanışır doğar doğmaz. hatta sənin qarının amından siqər blow job yapmadan qarının ağzını spərmimlə doldururum. ananı mənopoza soqmam anana soqarım. bu yüzdən baban siqimi yalar böylə bir təşəqqür ritüəli olan siqiq bir ailə iştə bu öröşpü çöçüğünün ailəsi. anan gənələvə gitsə gənələvdəqilər namuslu qalır ananın yanında. ciğərlərinə sıçtığımın əvladı ananın amına buldozərin topunu soqayım. sonuç olaraq ananın cinsəl hayatını rənqləndirdim, baban yıllardır bunu yapamadığı üçun, hatta səni də ananı başqasına siqtirərəq bir piç olaraq dünyaya gətirttiği ün daşşaqlarımı yalayaraq bana şüqranlarını sundu. bu işin sırrını sordu. babanın suratına sıçaraq sırrımı paylaştım. doğmamış çocuğunun suratını siqtiğimi də atlamamalıyım. və sənin ananı siqə siqə patlatırım, məzardan çıqartıp ananın götünü qəsərim. (necrophilea) sənin gibi orrrospu çocuqları boş laqırdılarıyla sözlüğün taqunu çıqarttılar və mən sənin gibi piçlərin anasının amına oqlava soqup sülələsinə siqə siqə orgazm yaşatıcam. daha sonra da onların quyruqlarını götlərinə sıqıştırıp gittiqlərini izliycəm (probably catgirls) əbəsinin qıllıa amcığının ortalarından sağ və sola açı yapmış dillərini siqtiğimin əvladının ta annəsini böylə tavana asiim şut saatiylə maç saati arasındaqi farq boyunca annəni çatur çutur qız arqadaşınla bərabər götürürqən qim əngəlləyəbilir qi əbənin amının diqinə siqərim gözlüğünün sapını amına qodumun açtırma ağzını siqərim yüzünü piç götünün amcıqbaşlı anzorotun antilop taşşaa yalamış vərsiyonu səni səni taburənin üzərinə çıqartıp bərbər çırağıyla bərabər halaay çəqərqən həpinizin təq təq amına qoymaq üzərə yola çıqan qonvoyun ta 4 təqərini sqim dəsən də ananı bir siqərim baban ayaqta alqışlar diyə tahmin ətsəndə yarraa oturmaq zorundasın amcıqsın çünqü bəyninin sol lobunu aqşam simidi gibi çıtır çıtır götürmüşlər diyə bəqləsndə boşuna çünqü səni həydar aliyəvin səçim qampanyasında siqərim səni amına qodumun qonvoy bəyinli ibişi yarramın sol bölgəsinə muhtaç qalırqən tabutta sqərim səni amına qoyim di mi yarramın başı bu dünyanın ən uzun qüfrü olsa nolur siqəyim atmosfəri traposfəri magma qatmanına başım girsin sana da sıra dağlar və toroslar girsin amına qoyim balta girməmiş ormanlar sana girsin girsin də çıqamasın dərqən qlavyənin tuşları bakünün quşları götünə girdi di mi at yarraandan rosto şəqli almış qavayləyi amcıq gibi al içinə içində qalsın qi aqıllansın aqlını siqtiğiminin aqılsızının yarraq silüəti əbənin amına 3 yıl 10 ay mahqum ədilsin amına qodumun yargısında infazını sqim sənin sənin məzarını sqim amına qodumunun salağı siqi gözüqən 3 başlı yannan girsin sana sənin ayaqqabının tabanını sqim sənin rəji əqibinin amına qoyim prodüqtörünü sqim cast əqibindəqi aqan yazıları sqim götünə aqan yazı dərqən star warstaqi darth vadər ın o qara masqəsini sqim mən o siyah pələrini yərə sariim üzərində manitasını sqim dıbına qodumunn jədi si jədi dəmişqən azərbaycana yə gəlməsi yalan olan aməriqalı grup jədi mind tricqs i sqimqi aməriqalı diyincə aqlıma 35 yaş üstü yarra gəlmiş jənna jaməsson gəldi onun da dıbına qoyim hərqəs siqti onu fərrə filmlərində başrol oynayaraq at yarraana da bu yıl təq aday olaraq göstərildi hələ onun yanında dolaşan o qısa boylu əsmər qızı boğaz qöprüsündə gişə də bəqlərqən ücrət ödəndi yazısı bəlirdiği anda sağ taraftaqi polis qordonu əşliğində sqiiim dıbına qoduuumunun yavşaq görünümlü at insanının ta saqasını siqtiğiminin saqa çüqü qılıqlı ibişovsqi.şu anda aldığımız bir habərə görə əbənin dıbını anqara gündəmində canlı canlı sqiolarmış mən öylə duydum duydum qi unutmuşsun yannanımın rəngini siqtən götə aqışlarla amcıqlarla yaşıyorum dərtli amlara girən iştə mən zəqi mürən balığını sqim dıbına qoyim rəxin ora yoquş aşşaa girsin götünə at taşşaa otur taşşa da gəl bi başaa yarramın wahşi başşaaaaaa dıbına qodumun yavşaaaaaaaaa səni· intərnətə qoysalar hostunu gardi domainini mən siqərim dıbına qodumun blogunun da dıbına qordum ama qoyamıom şu an bunları yazdığım qlavyəmin əntər ını sqim amına qoyim o nə biçim əntər öylə hələ qlavyəmdəqi spacə tuşu sana girsin dıbına qoyim qlavyə sana girsin işləmcim və gforcəum da annənə hədiyəm olsun amcıq bəyinli ibişcanlı dıbına qodumun yatıq batığı sənii səni var ya titaniğin batıq bölgəsində sqiim səni səni güvərtədə sqim də tüm tayfa gaza gəlsin onlarda səni siqsin amına qodum isqələ alabandayı duyduğum anda yarram havada yarrama otur başım girsin sana yarısı anana yarısı babana yarısı manitana qaç tanə yarısı var diyə sorma amına qodumun məraqlısı tüm tayfa siqio səni yarramın motorizə əqibi əbəsinin amını siqtğiminin dəniz qara və hava güçləri səni təkər təqər oturtur qoltuğa bağrır o duruşa bi vuruş qaç quruş diyə amını yolunu siqtiğiminin yaraaaq başlı insan görünümlü at quyruqlu ibiş amcıqlı muallaqsi səni msn də əqlərim offlinə offlinə siqərim.msn livə ın son əqləntisi yüqlənirqən % 72 olduğu zaman ananın amına öylə bir qoyarım qi dirəq download bitər. sənin siqi muallaqləri nuri alço siqsə o bilə yarıda bıraqır siqi gözüqsədə yarrağa oturursun. qosovalının amına qoydurtma şimdi orospunun yan gəlip yan yatarqən osururqən çıqardığı vələdi-orospu piç, ağzının iç doqusunu siqəyim sənin, sənin var ya sinirlərini siqəyim amına qodumun taslaq halindəqi orospusu ,göt vərməqtən bıqmayan qaşar, səni mtv'nin bitch sixtəən programında göstəri yaparqən siqiyim, səni mr.marcus siqər siqər çoğaltır amına qoyim duygularına attırayım da duygu səli olsun qaşarlanmış götvərən orospu əbənin amına bənchtən gəlip qatqıda buluniim

  That was a lot of labour on the last one.

    Loading editor
 • Haya
    Loading editor
 • Want to be friends

    Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.