FANDOM


Sudáfricaball 1
Ningizimu Afrikaibhola
yilona ibhola elimelela IRiphabliki yaseNingizimu Afrika.

Eminyakeni eyedlule ngangilwa nenkinga ngesikhathi sobandlululo.lapho ubandlululo luqala khona ngoba uJacob zuma kumele abuyiselwe ngemuva kweminyaka engama-29.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.